Kurzy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Kariérové poradenství pro učitele SŠ - 24 hod.

Cílem semináře je ukázat učitelům, jak pomoci žákům orientovat se na trhu práce a jak jim pomoci při směřování v oblasti jejich kariérního života.

Kariérové poradenství pro učitele SŠ - 16 hod.

Program určen všem pedagogům SŠ, obzvláště třídním učitelům, kterým není lhostejná budoucnost jejich žáků a kteří se chtějí podílet na jejich směřování k budoucím profesím

Základy kariérového poradenství pro ZŠ - 8 hod.

Prakticky i teoreticky se účastníci seznámí s tím, jak pomoci žákům při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.

Komunikace a vyjednávání s rodiči

Cílem kurzu je najít nejčastější důvody chybného jednání s rodiči, odhalit příčiny konfliktů a vyřešit je.

Marketingová propagace školy

Chcete zvýšit kvalifikaci a kompetence ředitelů a vedoucích pracovníků v oblasti marketingu a propagace?

Využití portfolia při rozvoji osobnosti dítěte

Cílem je přivést učitele k založení portfolia dítěte, prostředku rozvoje diagnostické činnosti učitele a jeho komunikace s dítětem i rodičem.

Škola hrou s iPadem

Zvýšit kvalifikaci a kompetence pedagogických pracovníků ve stále rozvíjejícím se „odvětví přenosné multimediální technologie".

Člověk a jeho svět peněz

Chcete zvýšit svoji kvalifikaci a kompetence v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti?

Férové školy

Vytvářejte spravedlivé podmíny ve škole pro všechny děti.

Poznávám, tedy jsem - podpora učení

Osvojte si postupy, které umožní žákům ZŠ úspěšně zvládat školní výuku podle vlastních schopností.

Sebehodnocení žáků na ZŠ jako nezbytná součást jejich komplexního rozvíjejícího hodnocení v inkluzivní škole

Rozvíjejte autoregulaci učení žáka a veďte je k autonomnímu hodnocení jejich výsledků i procesu učení.

Mentoring mluvní průpravy pro pedagogické pracovníky

Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu mluvní průpravy.

Praktická rétorika pro pedagogy

Na počátku bylo slovo… …umíte „svá slova“ před žáky působivě vyslovit?

Třída jako heterogenní společenství žáků - práce s diverzitou

Potřebujete si uvědomit své postoje při práci s rozmanitou žákovskou populací?

Jsme stejní i odlišní - začlenění žáka do kolektivu

Prohlubte svoje znalosti postupů k začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mezi jeho vrstevníky.

Podmínky inkluzivního vzdělávání

Potřebujete si prohloubit znalosti týkající se modelu inkluzivní školy a jejími kontextovými faktory?

Vzdělávací a výukové strategie podporující rozmanité společenství žáků

Osvojte si základní principy inkluzivního vzdělávání a rozličné strategie výuky v inkluzivní třídě.

Komplexní rozvíjející hodnocení žáků v inkluzivní škole na ZŠ

Rozvíjejte správně smyslové vnímání a myšlenkové procesy dětí.

Kalendář akcí

< Prosinec 2022 >
po út st čt so ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Připravované kurzy

Naši klienti