Kariérové poradenství pro učitele SŠ - 16 hod.

Program určen všem pedagogům SŠ, obzvláště třídním učitelům, kterým není lhostejná budoucnost jejich žáků a kteří se chtějí podílet na jejich směřování k budoucím profesím


Detaily kurzu

Cílová skupina

Učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitel - metodik prevence, výchovní poradci

Cíl kurzu

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům nástroje k plnění cílů RVP (primárně na jeden ze základních cílů RVP) a to na přípravu takového absolventa, který se dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.

Absolvent bude schopen:

 • pomoci žákům orientovat se na trhu práce
 • pomoci žákům při směřování v oblasti jejich kariérního života
 • podílet se na směřování žáků při výběru profesní dráhy
Obsah kurzu

Modul 1:

 • vzdělávací oblast Člověk a svět práce a průřezové téma Člověk a svět práce – aktuální realizace
 • volba povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s výchovným poradcem
 • příprava na vstup na trh práce, trendy na trhu práce, vazba mezi trhem práce a vzdělávacím systémem - šance absolventů a zvýšení šancí na uplatnění absolventa
 • adaptační procesy – adaptace absolventa do terciéru (VOŠ, VŠ) nebo na přechod ze školy do zaměstnání, pracovní adaptace, sociální adaptace
 • možnosti dalšího uplatnění po ukončení studia

Modul 2:

 • jak se připravit na soukromé podnikání – klíčové pojmy, předpoklady pro podnikání, formy podnikání, v čem podnikat, podnikatelský záměr, administrativa
 • zdroje informací – přehled informačních zdrojů pro učitele, žáky, rodiče
 • kompetence na trhu práce a jejich využití – centrální databáze kompetencí
 • ISA a možnosti jeho využití ve výuce a v kariérovém poradenství - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce na www.infoabsolvent.cz
 • Europass, NCE, Eurem – EUROPASS jako nástroj pro zviditelnění zkušeností, znalostí a dovedností
 • poradenská zařízení v regionu, jejich zaměření, možnosti využívání jejich služeb absolventy
 • možnosti dalšího vzdělávání

Modul 3:

 • teorie kariérového poradenství a jejich charakteristika
 • kariérové informace a okruhy kariérových informací
 • základní metody kariérové diagnostiky, zásady interpretace diagnostických metod, volba metod, jejich vyhodnocení a administrace
 • poradenský proces a jeho jednotlivé fáze při tvorbě a realizaci individuálního rozvoje klienta – zahájení, realizace a kontrola
 • poradenský proces při realizaci skupinového kariérového poradenství, skupinová práce, metody a techniky práce se skupinou

Modul 4:

 • poradenský rozhovor a techniky vedení rozhovoru
 • poradenský rozhovor v praxi (příklady otázek, směřování rozhovoru)
 • tvorba plánu osobního rozvoje se zaměřením na motivaci, motivační techniky
 • charakteristika postupu při posilování motivace klienta
 • kariérové plánování a metody kariérového plánování (tvorba osobního plánu a projektu)
 • možnosti realizace kariérového růstu na základě kariérového plánování
Délka kurzu /forma

16 výukových hodin (á 45 minut)

Cena

1700,-Kč kurz / účastník

Lektoři

PhDr. Yvonna Ronzová - lektorská činnost

RNDr. Petr Pokorný - lektorská činnost

Návrat na výpis kurzů DVPP


Mám zájem o kurz

Kalendář akcí

< Březen 2021 >
po út st čt so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Připravované kurzy

Naši klienti