Základy kariérového poradenství pro ZŠ - 8 hod.

Prakticky i teoreticky se účastníci seznámí s tím, jak pomoci žákům při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.


Detaily kurzu

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, výchovní poradci

Cíl kurzu
 • Poskytnout pedagogickým pracovníkům nástroje k plnění cílů RVP (primárně na jeden ze základních cílů RVP) a to na přípravu takového žáka, který se dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.

Absolvent kurzu bude schopen:

 • pomoci žákům orientovat se na trhu práce
 • pomoci žákům při směřování v oblasti jejich kariérního života
 • podílet se na směřování žáků při výběru profesní dráhy
Obsah kurzu
 • Modul 1:
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 • volba povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s výchovným poradcem
 • volba povolání a příprava na vstup na trh práce
 • trendy na trhu práce, vazba mezi trhem práce a vzdělávacím systémem - šance absolventů a zvýšení šancí na uplatnění absolventa
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků - vliv rodiny na výběr vzdělávací a profesní dráhy – otázka budoucnosti, identifikace s povoláním rodičů
 • Modul 2:
 • motivace a důvody žáků pro volbu a výběr oboru, možnosti výběru úrovně vzdělání a oboru
 • zdroje informací - ISA a možnosti jeho využití ve výuce a v kariérovém poradenství - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce na www.infoabsolvent.cz, Europass
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  - volba střední školy žáků se zdravotním postižením, nástroje a opatření ve vzdělávání osob se zdravotním a jiným znevýhodněním, možnosti uplatnění na trhu práce u žáků se zdravotním postižením
 • poradenská zařízení v regionu, jejich zaměření, možnosti využívání jejich služeb žáky a zákonnými zástupci
Délka kurzu / forma

8 výukových hodin (á 45 minut).

Cena

950,-Kč kurz / účastník

Lektoři

PhDr. Yvonna Ronzová - lektorská činnost

RNDr. Petr Pokorný - lektorská činnost


Mám zájem o kurz

Kalendář akcí

< Březen 2021 >
po út st čt so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Připravované kurzy

Naši klienti