Školení zaměstnanců a zajištění dalšího vzdělávání prostřednictvím odborných kurzů není typické jen pro soukromý sektor, ale i pro veřejnou správu. Cílem nabízených kurzů je zkvalitnit a zefektivnit pracovní výkony úředníků územních samosprávných celků a přispět tak k vytvoření úřadů přátelských a vstřícných k občanům.

Legislativní rámec Age managementu

Nechcete přijít o zkušenosti a znalosti svých starších zaměstnanců a současně již potřebujete zaměstnat nové lidi? Víte o legislativních možnostech, jak to zajistit?

Učící se organizace

Chcete své starší zaměstnance využít jako školitele, lektory, trenéry? My víme, jak je připravit do praxe.

Změny personální politiky a provádění personální práce

Máte plán, jak udržovat a rozvíjet zaměstnance různých věkových skupin? Víte, jak pozitivně ovlivnit a udržovat jejich pracovní schopnost?

Motivace starších zaměstnanců k práci

Nevíte jak přivést zaměstnance k vysokým výkonům? My vás inspirujeme.

Produktivita práce, ergonomie

Hledáte cesty k dosažení vysoké racionalizace procesů? Víte, jak optimalizovat pracoviště, aby lidé dosáhli co největšího výkonu?

Pracovní i osobní diagnostika

Opravdu znáte potenciál Vašich zaměstnanců? Víte, co se v nich skrývá a co potřebují k tomu, aby se mohli uplatnit a využít ho?

Zavedení Age managementu - projektový management

Víte, jak bude vypadat věková struktura Vašich zaměstnanců podle pracovních pozic za pět let? Stihnete včas zapracovat jiné?

Změny ve firemní kultuře a strategii lidských zdrojů

Stává se Vašim mladým manažerům, že řídí pracovníky ve věku svých rodičů? Jak se jim s nimi pracuje? V rámci firemní kultury lze toto ošetřit a nastavit. Řekneme Vám jak.

Obecní úřad – centrum poradenství pro občany

Obracejí se na Vás občané s dotazy, které přesahují Vaše kompetence, ale nemůžete je odmítnout? Chcete posílit Vaše postavení v obci a na úřadě? Je Vám nepříjemné odpovídat na dotazy spoluobčanů: „to nevím, to není v mé náplni práce, to se musíš/musíte obrátit jinam...“ Potřebujete posílit znalosti pracovníků obecních úřadů v oblastech, ve kterých se na ně občané nejčastěji obracejí (vlastnictví, katastr nemovitostí, dluhy, registry, insolvence, oddlužení…)

Finanční minimum

Víte o aktuálních změnách ve vlastnických právech? Orientujete se dobře ve finančních výkazech státní správy? Nechybujete v účtování dotací a finančních podpor?

Přesvědčivá prezentace

Chcete se stát uznávanou osobností a získat respekt okolí při Vašem vystoupení na veřejnosti? Víte, jak zabránit roztříštěnosti sdělení, neschopnosti dostat se z negativních témat a poradit si s konfliktními otázkami? Víte, jak využít pokládané otázky ve svůj prospěch, abyste si nemuseli vyčítat nedostatečné zvládnutí poskytnutého prostoru pro vkusnou prezentaci Vašich myšlenek a sdělení?

Zvládání a řešení konfliktů a kritiky

Chcete se naučit řešit konflikty a kritiku v rámci úřadu i mimo něj? Umíte předejít či předvídat konflikty? Umíte přijímat kritiku? Potřebujete zvládnout základy problematiky mezilidských vztahů?

Průvodce novými zákony a jejich vliv na chod obcí

Potřebujete zvládnout základní problematiku nové právní úpravy občanského zákona, zákona o obchodních korporacích a dalších návazných zákonů? Chcete vědět, jaký je dopad těchto novel na chod obcí a jejich majetek?

Promluvil a všichni ztichli…

Chcete, aby ostatní skutečně naslouchali a rozuměli, co se jim říká? Potřebujete udržet pozornost posluchačů, když mluvíte? Nevíte, jestli máte příjemný hlas, který by ostatní rádi poslouchali? Potřebujete mluvit dlouho a přitom si hlas nepoškodit?

Asertivní komunikace a jednání s veřejností

Potřebujete zefektivnit svoji komunikaci v pracovním prostředí? Chcete lépe zvládnout jednání s obtížnými spoluobčany? Máte potíže se někomu postavit a ovládat svůj hněv? Obáváte se kritiky a agresivity? Nevíte jak na ty, kteří porušují vaše pravidla, postupy a překračují meze?

Právní desatero

Znáte svoji vlastní majetkovou a trestně právní odpovědnost? Chcete předejít nejasnostem a problémům? Těší Vás práce pro Vaše okolí, ale nejste si některými rozhodnutími úplně jistí? Ukážeme Vám praktické postupy při zadávání veřejných zakázek, příklady z praxe, vysvětlíme, čeho je dobré se vyvarovat.

Kalendář akcí

< Prosinec 2022 >
po út st čt so ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Připravované kurzy

Naši klienti