Právní desatero

Znáte svoji vlastní majetkovou a trestně právní odpovědnost? Chcete předejít nejasnostem a problémům? Těší Vás práce pro Vaše okolí, ale nejste si některými rozhodnutími úplně jistí? Ukážeme Vám praktické postupy při zadávání veřejných zakázek, příklady z praxe, vysvětlíme, čeho je dobré se vyvarovat.


Detaily kurzu

Cílová skupina

úředníci územních samosprávných celků

Cíl kurzu
 • Seznámit s právy a povinnostmi vedoucích pracovníků, úředníků, starostů a dalších zastupitelů v oblasti veřejné správy a plnění úkolů dle zákona o obcích a zvláštních předpisů
 • Zvládnout praktické postupy při zadávání veřejných zakázek
 • Vysvětlit majetkovou a trestněprávní odpovědnost starosty
Obsah kurzu
 1. Právní postavení obcí a jejich hlavní úkoly - veřejné služby, rozpočet, správa majetku, atd.
 2. Dvojí postavení obce v systému veřejné správy, vztahy mezi orgány obce a jejich členy.
 3. Orgány obce a jejich pravomoci - zákon o obcích, zákon o střetu zájmů, zákon o úřednících ÚSC.
 4. Právní předpisy obce a veřejný pořádek - vyhlášky, nařízení, přestupky, správní delikty, atd.
 5. Stížnosti a petice, ztráty a nálezy, školství.
 6. Přenesená působnost obcí a úkoly z toho vyplývající - daňový řád, správní řád, datové schránky, ekologie, atd.
 7. Veřejné zakázky a veřejná podpora, zákon o veřejných zakázkách - praktické rady a postupy při zadávání veřejných zakázek.
 8. Základní rozdíly v uplatňování poplatků - místní poplatky, správní poplatky.
 9. Ochrana osobních údajů, spisová služba, archivace, svoboda informací a další úkoly obcí.
 10. Majetková a trestněprávní odpovědnost.
Délka kurzu

2 dny (16 hodin)

Lektoři

 Mgr. Jan Lipavský, Mgr. Tereza Neumannová - Advokátní kancelář Perthen,  Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.

Cena

3 500,- bez DPH

Úspěšný účastník získá CERTIFIKÁT o absolvování vzdělávacího programu podle § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, s celostátní platností.


Mám zájem o kurz

Kalendář akcí

< Březen 2021 >
po út st čt so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Připravované kurzy

Naši klienti