Produktivita práce, ergonomie

Hledáte cesty k dosažení vysoké racionalizace procesů? Víte, jak optimalizovat pracoviště, aby lidé dosáhli co největšího výkonu?


Detaily kurzu

Cílová skupina

personalisté, vedoucí pracovníci, sociální partneři, úředníci územních samosprávných celků

Cíl kurzu
 • Vysvětlit základní východiska pro zavedení Age managementu ve státní správě.
 • Naučit se ovlivňovat pracovní výkon zaměstnanců 50+ přizpůsobením pracovních podmínek jejich možnostem.
 • Využít znalostí ergonomie práce ke snížení pracovní zátěže zaměstnanců 50+.
 • Zjistit faktory vzniku a prevence onemocnění MSDs.
 • Eliminovat nejčastější problémy při práci s počítačem.
 • Zajistit nejpříhodnějších podmínky k optimálnímu využití výkonové kapacity osob 50+ (fyziologie práce).
Obsah kurzu
 • Pracovní výkon a ovlivňující faktory zaměstnávání osob 50+
 • Osobní předpoklady

            - tělesné a duševní schopnosti, kvalifikace, zdravotní stav, pracovní motivace

            - posuzování zdravotní způsobilosti

 •  Pracovní podmínky

             - teplota, vlhkost, prašnost, osvětlení, hlučnost, toxické látky, tempo (rychlé, monotonie), pracovní poloha, jednostranné zatížení…

 • Vliv věku na pracovní výkon

              -  nava, typy únavy

              -  odpočinek, spánek, režim dne, biorytmy

              -  motivace, stimulace, manipulace starších zaměstnanců

 •  Ergonomie práce a pracovních pomůcek

             - přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním a pohybovým možnostem člověka

             - ergonomické pracovní místo

            - nemoci z povolání

            - legislativa

            - vyhodnocení rizik

            - prevence

MSDs (musculoskeletal disorders - onemocnění týkající se nervů, svalů, šlach a opěrných nosných struktur) - problém celé EU (2 hod.)

-       MSDs nejen u stárnoucí populaci pracujících

-       MSDs - onemocnění s nejvyšší podílem na pracovní neschopnosti a nemocí z povolání

-       faktory práce rozhodující pro vznik MSDs (Fyzikální faktory, Organizační a psychosociální faktory, Individuální faktory)

-       prevence MSDs

-       taktika EU v boji proti MSDs

-       zásady boje s MSDs - Implementace ergonomických principů

Ukázka cviků a cvičení

Délka kurzu

1 den (8 hodin)

Lektor

Mgr. Jan Klus

Cena

1 300,- bez DPH

Úspěšný účastník z řad vedoucích pracovníků a úředníků státní správy získá CERTIFIKÁT o absolvování vzdělávacího programu podle § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, s celostátní platností.


Mám zájem o kurz

Kalendář akcí

< Březen 2021 >
po út st čt so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Připravované kurzy

Naši klienti